Dikey Pazarlama Sistemleri

(Vertical marketing systems) Dağıtım kanalı boyunca maliyet tasarrufları sağ­lamak ve en yüksek düzeyde etki yarat­mak amacıyla tasarlanan, merkezi olarak koordine edilen ve profesyonelce yöneti­len pazarlama kanalları sistemidir.