Dış Göç

(Emigration) Bir ülkenin vatandaşının diğer bir ülkeye uzun süre kalma veya yerleşme niyeti ile gitmesine dış göç denir. Cumhuriyet döneminde en bü­yük dış göç dalgası 60’lı ve 70’li yıllarda ortaya çıktı. 1961 yılı Ekim ayı sonunda Almanya’ya ilk işçi kafilesinin gitme­si ile başlayan dış göç daha sonra diğer Avrupa ülkelerine de yöneldi. Dışişleri Bakanlığı tarafından 2018 yılı için yurt dışındaki Türkler ile ilgili şu bilgiler ve­rilmiştir: “Yurtdışında yaşayan 5 mil­yonu aşkın Türk toplumunun yaklaşık 2 milyonu Almanya’da, 700 bini Fran­sa’da, 500 bini Hollanda’da, 400 bini İngiltere’de, 300 bini ABD’de, 250 bini Avusturya’da, 240 bini Belçika’da ve 610 bini diğer ülkelerde yaşamaktadır.”