Distribütör

(Distributor) Üreticiden belirli bir bölge veya pazarın tamamı için mal alan toptancıyı tanımlayan bir terim­dir. Üretici, dağıtım görevini üstelenen distribütörden pazarda tutunmak için kapsamlı önlemler almasını ve pazara nüfuz etmesini ister.