Doğrudan Pazarlama

(Direct marketing) Müşteri kitlesi ile doğrudan ilişki kurarak telefon, e-posta ve katalog gibi yöntemlerle mal satma girişimidir.