Doğurganlık Yenilenme Düzeyi

(Replacement level fertility) Bir çiftin bir kuşak sonra kendileri yerine geçe­cek sayıda, yani iki çocuk sahibi olma­larını tanımlayan doğurganlık düzeyi­dir. 2.1 düzeyindeki doğurganlık hızı bir annenin ortalama olarak 1 kızı ola­cağı anlamına gelir. Bu düzey bir süre sonra nüfusun durağan hale geleceği­nin işaretini verir. Doğurganlık 2.1’in altına düştükten bir süre sonra nüfus azalmaya başlar.