Dolaylı Maliyetler

(Indirect costs) Üretim maliyetinin dı­şında kalan satış, yönetim ve finansman faaliyetinden kaynaklanan maliyet ka­lemleridir. Vasıtalı maliyetler de denir.