Dolaysız Maliyetler

(Direct costs) Vasıtasız, direkt doğru­dan maliyetler olarak da adlandırılan bu maliyet türü işgücü ve hammadde maliyetlerini kapsar. Bu maliyet türü­nün kapsamındaki maliyetler aynı za­manda değişken de oldukları için bazen “Değişken maliyetler” terimi kullanılır.