Donanım

(Hardware) Bir bilgi işlem sisteminin fiziksel bileşenlerinin tamamı veya bir bölümüdür.