Dönen Varlıklar

(Current assets, goods of period) Tica­ri amaçla elde tutulan, normal faaliyet döngüsü olan 12 ay içinde paraya çevri­len, satılan ve tükenen, elde tutulan na­kit ve nakit benzerlerine verilen addır. Bunlar 12 ay içinde paraya dönüşen ve satılmak üzere alınan varlıklardır.