Dönüşümcü Liderlik

(Transformational leadership) Dönü­şümcü liderler vizyon sahibidir ve ken­di vizyonlarını takipçilerine aşılamayı bilirler. Dönüşümcü liderin karizmatik bir kişiliği vardır ama karizmasını kendini vazgeçilmez adam olarak gös­termek için kullanmaz. Aksine çevre­sindeki kişilerin kendilerini geliştirme­lerine destek olur. Dönüşümcü liderlik kavramını ilk kez James MacGregor Burns 1978 yılında kullanmıştır. Ber­nard M. Bass dönüşümcü liderlik teo­risini Liderlik ve Beklentilerin Ötesinde Performans adlı kitabında açıklamıştır. Kavramı geliştirenlere göre dönüşüm­cü liderliğin dört unsuru bireysel des­tek ile mentorluk, entelektüel teşvik, motivasyon ve karizmatik etkidir.