E Tipi Antrepo

(Type E warehouse) Eşyanın antrepo işleticisinin sevk ve idaresinde olduğu, belirli bir antrepo binası ve yeri bulun­mayan ancak güvenilirliği saptanan ve gerekli güvenceyi veren kişilerce açıl­masına gümrük idaresince izin verilen özel bir antrepo türüdür.