Ecrimisil

(Mesne profit) Bir malın kullanılma­sından doğan yararın, benzerleri dikka­te alınarak bilirkişi tarafından belirle­nen parasal değeridir.