Edinim Maliyeti

(Acquisition cost) Bir varlığın, fatura bedeli ile buna ilave olarak o varlık kul­lanıma hazır hale getirilene kadar kat­lanılan nakliye, sigorta, tesis bedeli gibi tüm maliyetlerin toplamından oluşan maliyetini tanımlar.