Efektif

(Effective money) Efektif kelimesi kaydi paranın ve kredinin karşıt kavramıdır. Banknot ve madeni sikke olarak hazır parayı ifade eder. Kambiyo işlemlerinde dövize ihtiyacı olan bir kişi bunu banknot halinde alırsa elindeki döviz efektiftir.