Eğitim Kriteri

(Education criteria) Başlangıçta yetiş­kinler arasındaki okuma yazma oranı ve ortalama eğitim süresi olmak üze­re iki değişkenle, daha sonra yalnızca okuma yazma oranıyla hesaplanan ve İnsani Gelişim Endeksi’nde kullanılan ölçütlerden biridir.