Ekip Yönetimi

(Team management) Sorunlara çözüm bulabilen ve yaratıcı ekibi oluştururken sıra dışı düşüncelere sahip ve herkesin göremediğini görebilen kişileri tercih etmek daha yararlı olur. Bu kişiler giyim-kuşam, işe devam ve disiplin konu­sunda çoğunluğun katlandığı kurallara karşı çıkar ekip yönetimi bazı konular­da anlayışlı davranmak zorundadır.

  • Ekip oluştururken dışarıdan eleman aramak yerine önce şirket elemanla­rının yeteneklerini gözden geçirmek daha iyi sonuç verebilir.
  • Yaratıcı öneriler, bürokratik ve hiyerarşik bir yapıya sahip şirketlerde yeşeremez. Çalışanların yeni önerilerine dudak bükülen bir işyerinde yenilikçi­ler kabuklarına çekilir ve yalnız kendi­lerinden istenilen şeyleri yapar.
  • Orijinal ve yaratıcı öneriler getiren kişiler, şirket çoğunluğunun kendileri­ne soğuk baktığını düşünür. Yeniliklere dönük olarak çalışan yaratıcı kişiler, dı­şarıdan bencil, küstah ve ukala insanlar olarak görülür. Ekip yönetimi yetenekli elemanlara kalkan olup, bu tür çelişki unsurlarını giderebilir.
  • Ekip yönetimi insanların kendi ken­dilerini motive edecekleri bir ortamı oluşturmaya öncelik vermelidir. Kişi­nin içinde yaratıcı çalışmaya yönelik bir tutku ve yeni bir şey bulmanın heye­canı yoksa dışarıdan yapılan motivas­yon aşısı tutmaz.
  • Yaratıcı kişileri işyerinde tutmak için özel önlem almak ve onların en rahat şekilde fikir üretecekleri bir çalışma or­tamı oluşturmak gerekir. Yaratıcı ekibin çalışma ortamı, kuluçkadaki yumurta­nın gerektirdiği sıcaklıkta olmalıdır.
  • Yaratıcı ekiplerin yaptığı araştırma ve geliştirme çabalarının sonuç vermesi bazen umulandan daha fazla zaman ge­rektirir. Ekip yöneticisi bu nedenle sa­bırlı olmak zorundadır.