Ekolojik Tarım

(Ecological agriculture) Toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden, çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığını korumak amacıyla yapılan tarımdır. Üretimde kimyasal gübre ve zararlılar­la mücadele ilaçları ya hiç kullanılmaz veya mümkün olduğu kadar az kullanı­lır. Bunların yerine doğal gübre ve bi­yolojik mücadele yöntemlerine öncelik verilir. Bu tarım sürecinin üretimden tüketime kadar her aşamasının dene­timli ve belgeli olması gerekir.