Ekonomi

(Economics) Mal ve hizmetlerin üreti­mi, dağıtımı, tüketimi ve bölüşümünü inceleyen sosyal bilim dalıdır. Sınırsız insan ihtiyaçlarının karşılanmasında kıt kaynakların alternatif kullanımları­nı ve bu konuda seçim yapma ve karar verme yöntemlerinin incelenmesi de ekonomi biliminin kapsamındadır.