Ekonomi Basını

1793: ABD’de Farmer Weekly Museum adlı ilk ekonomi dergisi yayınlandı.

1795: New York Price Current adlı yayın­da başlıca ürünlerin fiyatları yer alıyordu.

1796: Amsterdam’da Het Financielle Dagblad yayın hayatına başladı.

1815: Napolyon’un Waterloo’daki yenil­gisini posta güvercini ile Paris’ten Lond­ra’ya bildiren Nathan Rothschild, önce­den pozisyon alarak torunlarının bugün de devam eden zenginliğinin temelini attı.

1827: New York’ta Journal of Commer­ce adlı ekonomi gazetesi yayına başladı.

1835: New York Herald ilk ekonomi sayfası “Money” yi okurlarına sundu. Türkiye’de ekonomi sayfaları 1950’den sonra yaygınlaştı.

1843: İskoç şapka yapımcısı James Wil­son, The Economist dergisini kurdu.

1849: Julius Reuter, kendi adıyla ilk ekonomi ajansını kurdu.

1851: Yabancılar için İstanbul’da Le Commerce de Constantinople adlı ti­caret gazetesi yayına başladı ve 1871’e kadar yayınını sürdürdü.

1857: Ceride-i Ticaret adıyla Türkçe yayınlanan ilk ekonomi gazetesi çıktı.

1861: Telgrafın yaygınlaşması haber iletimine büyük bir hız kazandırdı.

1865: Milano’da Il Sole 24 Ore adlı eko­nomi gazetesi yayına başladı.

1866: İlk Türkçe ticaret gazetesi Takvim-i Ticaret çıktı.

1876: Telefonun bulunması, demiryol­ları, deniz ve kara taşımacılığı ile birleşince ekonomi basını kabuk değiştirdi.

1882: New York Borsası’nda Dow Jo­nes endeksi oluşturuldu.

1884: Dersaadet Ticaret Odası Gazetesi yayınlandı. İstanbul Ticaret Odası’nın bu yayını 1912’de aylık dergiye dönüştü.

1888: Financial Times kuruldu.

1889: Wall Street Journal yayın haya­tına başladı.

1908: Hürriyet İlanı’ndan sonra Ulum-u İktisadiye ve İçtimaiye, İkti­sat Mecmuası, Sanayi Dergisi adların­da ekonomi dergileri yayınlandı.

1915: Yazarları arasında Ziya Gökalp ve Yusuf Kemal Tengirşenk’in bulunduğu İktisadiyat dergisi yayın hayatına başladı.

1928: Cumhuriyet döneminin ilk eko­nomi gazetesi Zeki Cemal tarafından Ekonomi adıyla çıkarıldı.

1942: İzmir Ticaret gazetesi Süha Sukuti Tükel tarafından kuruldu.

1947: Türkiye Ticaret Postası adlı gazete yayınlandıktan kısa süre sonra kapandı.

1948: Habib Edip Törehan, Yeni İstanbul gazetesinde ilk ekonomi sayfasını açtı.

1958: İstanbul Ticaret Odası, haftalık İstanbul Ticaret dergisini çıkarmaya başladı.

1963: Abdi İpekçi’nin yönettiği Mil­liyette Ali Gevgilili, bir sayfalık İktisat-Ticaret bölümünü okurlarına sundu.

1969: Ekonomik Basın Ajansı kuruldu.

1971: AKA Ajansı ekonomik haber da­ğıtımına başladı.

1972: Altan Öymen, ANKA Haber Ajansını kurdu.

1973: Güler Yazgan’ın kurduğu TÜBA çalışma hayatı ile ilgili haberlere yo­ğunlaşmıştı.

1979: İzmir’de yayınlanan Yeni Asır ga­zetesi Demokrat İzmir gazetesini satın aldı ve adını Rapor olarak değiştirdi.

1981: Nezih Demirkent, Hürriyetten kıdem tazminatı karşılığı olarak Dünya gazetesini aldı ve ekonomi gazetesine dönüştürdü.

 • Necati Doğru Günaydın Gazetesi içinde bir “Ekonomi” eki yayınlamaya başladı.
 • Ekonomide Diyalog ve Mesaj adıyla iki yeni ekonomi dergisi Şeref Özgencil’in yönetiminde yayın hayatına başladı.
1985: Bilgin Grubu’nun Selahattin Beyazıt’a sattığı Rapor gazetesi kapandı.

1986: Haftalık ekonomi gazetesi Eko­nomik Bülten Veb Grubu’nun bünye­sinde yayın hayatına atıldı.

 • Ali Bilge İktisat ve Finans dergisini çıkardı.
 • Ali Karacan aylık Kapital dergisini kurdu. Dergi 1992’de kapandı.
 • İMKB’nin 2 Ocak’ta açılmasından sonra gazeteler ekonomi ve finans ha­berlerine iki sayfa ayırmaya başladı.
1987: Ankara’da Ekonomi Muhabirleri Derneği kuruldu.

1988: Gelişim Grubu’nda Mustafa Sön­mez yönetiminde Ekonomik Panorama dergisi yayınlandı. Bu dergi 1990 yılın­da Şemsi Yücel, 1991 sonrasında Aydın Demirer yönetiminde yayınlandı ve daha sonra kapandı.

 • TRT’de ilk ekonomi programı Nazmi Kal’ın hazırladığı “Ekonomi Dosyası” yayın hayatına başladı.

1989: Hakan Feyyat Para dergisini kurdu. Dergiyi 1992 yılında Medi Grup’a sattı.

 • Nasrullah Ayan’ın Trend dergisi haf­talık olarak yayınlandı. Dergi daha son­ra İnterpress’e satıldı.
 • Önay Bilgin Barometre adıyla bir haf­talık ekonomi gazetesi çıkarıldı.

1990: Gözlem ekonomi gazetesi yayın hayatına başladı.

1991: Hürriyet Dergi Grubu’nda Eko­nomist dergisi Şemsi Yücel yönetimin­de yayına başladı.

1992: Milliyet Yayıncılık, Ekonomi Po­litika dergisini çıkardı. Dergi daha son­ra EP Paramatik adı ile borsa dergisine dönüştürüldü.

1993: Hürriyet Dergi Grubu bünyesinde aylık Capital dergisi ilk sayısını yayınladı.

1994: Dinç Bilgin ve Ercan Arıklı’nın sahip olduğu 1 Numara Yayıncılık haf­talık Para dergisini çıkardı.

 • İntermedya Grubu’nun Paratüyo der­gisi çıktı.
 • Intermedya aylık Macro dergisini ya­yınladı.
 • 18 Eylül’de televizyonda ilk ekonomi kanalı olan Kanal E yayına geçti.

1995: Ekonomi ağırlıklı Hürses gazete­si yayın hayatına başladı.

 • Günlük ekonomi gazetesi Global ya­yınlandı.
 • BEDP’nin kurduğu İktisat yayın haya­tına atıldı.
 • Nokta Dergi Grubu, Borsacı dergisini çıkardı.
 • İntermedya Grubu Borsamatik dergi­sinin yayınına başladı.
 • Sabah Dergi Grubu aylık Power dergi­sini çıkardı.

1996: Gökhan Çırnaz Finansal Forum Gazetesini Milliyet gazetesi bünyesin­de kurdu.

 • Aylık ekonomi dergisi Platin yayın ha­yatına başladı.

1997: Günlük Liberal Bakış gazetesi yayın hayatına başladı.

1998: Business Week Türkiye dergisi Hürriyet dergi grubunda Faruk Türkoğlu yönetiminde yayınlanmaya başladı.

1999: Dünya gazetesi bünyesinde Glo­bus ekonomi dergisi Hakan Güldağ yö­netiminde yayınlandı.

 • Televizyonda CNBC-E adıyla ekonomi yayıncılığı yapan bir kanal kuruldu.
2003: Fortune Türkiye dergisi Mutlu Dergi Grubu’nda yayın hayatına başladı.

2004: Referans gazetesi Eyüp Can Sağ­lık yönetiminde ekonomi gazetesi ola­rak yayın hayatına başladı.

2005: Forbes Türkiye dergisi Türkuaz Dergi Grubu’nda yayınlanmaya başladı.

2005: Bloomberg Businessweek Türki­ye dergisi yayın hayatına başladı.

2007: Ekonomi Gazetecileri Derneği kuruldu.

2010: Referans gazetesi kapatıldı.

2015: Albayrak Grubu’nda Derin Eko­nomi dergisi yayın hayatına başladı.

 • Bloomberg HT adı ile ekonomi yayın­cılığı yapan televizyon kanalı açıldı.
 • CNBC-e ekonomi kanalı kapatıldı.
2018: A Para adı ile ekonomi yayını ya­pan bir TV kanalı kuruldu.
 • Ekotürk TV, ekonomi ağırlıklı haber­ler ile yayın hayatına başladı.