Ekonomik Analiz

(Economic analysis) Ekonominin fonksiyonel ve neden-sonuç ilişkileri­ni inceleyen bölümüdür. 19. yüzyılda ekonomik analizin ortaya çıkması, eko­nominin ahlak felsefesinden ayrılması­na imkân vermiştir. Ekonomik analizi birçok bakımdan sınıflandırmak imkâ­nı vardır. Kalitatif analizde ekonomik olaylar mantıksal çerçevede incele­nirken, kantitatif analizde ekonomik ilişkiler sayılarla ve denklemlere ifade edilmektedir. Diğer bir ayrım mikro ve makro analizdir. Mikro analizde tüke­ticiler ve üretici firmalar gibi en küçük ekonomik birimler incelenirken, makro analiz ekonomiye kuşbakışı bakmakta­dır. Öte yandan, ekonomik analiz statik ya da dinamik olabilir. Ekonomik anali­zin dinamik hale getirilmesine Gunnar Myrdal tarafından önerilen ex-ante ve ex-post ayrımı da katkıda bulunmuştur. Ekonomik analizde zaman da önemli bir değişkendir. Tarihi süre (zaman) sistemin dış boyutunu, operasyonel za­mansa iç boyutunu oluşturmaktadır.