Ekonomik Yaptırımlar

(Economic sanctions) Birleşmiş Mil­letler üyesi bir ülkeyi başlatmış olduğu saldırıya son vermeye zorlamak için di­ğer ülkeler, tarafından askeri kuvvet ya da ekonomik yaptırım (müeyyide) yol­larından biri seçilebilir. Ekonomik yap­tırımlar arasında , söz konusu ülkeye ekonomik ambargo uygulanması veya saldırgan politikasını yürütmek için gerek duyduğu mühimmat ve malzeme ihracatının kesilmesi de vardır.