Eksersiz Usulü

(Budget exercise) Bütçede eksersiz yön­temi uygulandığında dönem başında ön­görülen tutarlar gelir ve gider yönünden tamamlanana kadar hesaplar kapatıl­maz. Böylece belirli bir bütçe yılına iliş­kin bütün işlemler gösterilmiş olur.