Eksi Faiz Oram

(Negative rate of interest) Enflasyon oranının altında belirlenen ve reel ge­tirisi negatif olan faiz oranıdır. Ekono­min durgunluğa girdiği veya daraldığı dönemlerde gündeme gelen bir ekono­mik politik önlemidir. Merkez banka­larının bu politikası 1990 sonrasında uygulanmaya başlamıştır. Bu politika zor zamanlarda nakit parayı elinde tut­mak isteyen tüketicileri ve iş sahiple­rini, harcamaya yöneltmek için kulla­nılmaktadır. Negatif faiz ile işletme ve tüketici kredisi kullanımının artması ve ekonominin bir canlanma sürecine girmesi amaçlanmaktadır. Bazı ülkeler eksi faiz oranını sıcak para girişini en­gellemek için kullanmaktadırlar.