Eksi Gelir Vergisi

(Negative income tax) Devletin belirli bir gelir düzeyinin altında gelire sahip kişilere, geliri ile orantılı biçimde yap­tığı parasal yardımdır. Bu uygulama 21. yüzyılda evrensel temel gelir adı ile yine gündeme getirilmiştir.