Eksik Sigorta

(Under insurance) Sigorta poliçesine konmuş değerin, gerçek değerin altın­da kalmasını tanımlayan bir terimdir. Sigorta bedeli gerçek değerin altında gösterilmişse malın tamamının hasara uğraması halinde ancak gösterilen si­gorta bedeli kadar ödeme yapılır. Uzun süreli sigortalarda malın değeri yıldan yıla artıyorsa durum sigortayı yapan kuruluşa bildirilmelidir.