Eksojen Değişken

(Exogenous variable) Bir ekonomik modelde veri olarak alınan yani model çözümünden bağımsız olarak model dı­şında önceden belirlenen değişkendir.