Ekspansiyonizm

(Expansiyonizm) 1950-1990 dönemin­de ekonomiyi canlandırabilecek önlem­ler ve politikalar için kullanılan terimdir. Bu politika izlenirken para politikası ve diğer destekleyici politikalar kullanıla­rak üretimin ve milli gelirin artışı hedef­lenir. Destekleyici politikalar arasında vergi oranlarını düşürmek, kredi faizleri­ni geriletecek önlemler almak ve banka­ların Merkez Bankası’na yatırdıkları kar­şılıkları azaltmak gibi önlemler de vardır.