Eksper

(Expert) Bir malın cinsini, nicelik ve ni­teliğini, fiyatını, değerini ve bir zararın derecesini tahmin, takdir, tayin eden ve özellikle herhangi bir mal üzerinde ihti­sası bulunan kimseye denir. “Ehlihibre” terimi de eş anlamda kullanılır.