Ekstansif Tarım

(Extensive agriculture, extensive far­ming) Tarımsal alanda göreli olarak daha az miktarda sermaye ve işgücü kul­lanılarak yapılan tarımsal faaliyettir.