El Koyma

(Seizure, confiscation) Yetkili bir ma­kam ya da mahkeme tarafından bir hu­kuki işleme dayanarak bir malvarlığı­nın; transferinin, dönüştürülmesinin, tasarrufunun veya yer değiştirmesinin yasaklanmasını sağlayan el koyma işle­midir. “Dondurma” işleminin aksine el koyma, yetkili makama veya mahkeme­ye söz konusu malvarlığının yönetilme­si imkânını tanımaktadır.