Elden Çıkarma

(Divestment, divestiture) Bir firmanın finansal veya sosyal hedefleri doğrultu­sunda bir veya daha fazla etkinlik biri­minin kapatılması veya varlıklarının bir kısmının satılmasıdır.