Ele Geçirme

(Takeover, acquisition) Hukuki açıdan bir firmanın başka bir firmanın varlık­larının yarısından fazlasını satın alma­sı olarak tanımlanır.