Elektronik Menkul Kıymet Transfer Sistemi (EMKT)

(Electronic Securities Transfer System: ESTS) Menkul kıymetlerin bankalar arasında aktarımının ve mutabakatının, elektronik ortamda gerçek zamanlı ve kaydi olarak yapılmasını sağlayan sis­temdir. Bu sistemde devlet iç borçlan­ma senetleri ile bazı kamu kuruluşları tarafından ihraç edilen senetlere iliş­kin işlemleri yapılmakta ve işlemlerde “ödeme karşılığı teslimat” (ÖKT) ilkesi geçerli olmaktadır. Bu ilke kapsamında, menkul kıymet aktarımı, söz konusu menkul kıymete ilişkin fon aktarımı­nın gerçekleşmesi ile eş anlı olarak ya­pılmaktadır. Sistem EFT ile bağlantılı olarak çalışmaktadır. Sahibinin ve işlet­mecisinin TCMB olduğu EMKT Sistemi resmi tatil günleri dışında hafta içi her gün 08.00- 17.30 saatleri arasında ça­lışmakta, yarım işgünlerinde ise sistem saat 13.00’te kapanmaktadır.