Elleçleme

(Handling) Gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi ve yerinin değiştirilmesi işlemleridir. Eşyanın, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların ye­nilenmesi veya tamiri, havalandırılma­sı, kalburlanması ve karıştırılması da elleçleme işlemlerindendir.