Emeğin Marjinal Maliyeti

(Marjinal cost of labour) Üretim sü­recinde kullanılan emekte bir birimlik değişmenin toplam maliyette yol açtığı değişmedir.