Emeğin Serbest Dolaşımı

(Free movement of labour) İktisadi bü­tünleşme içinde yer alan ülke yurttaşla­rının üye ülkelerde herhangi bir ayrım veya kısıtlama olmaksızın çalışması ve çalıştığı ülkedeki tüm iktisadi ve sosyal haklardan yararlanabilmesi ilkesidir.