Emeğin Uluslararası İşbölümü

(International division of labour) İş­gücünün ülkelerin karşılaştırmalı üs­tünlüğe sahip oldukları alanlara özgü işlerde uzmanlaşmasıdır.