Emeğin Yabancılaşması

(Alienation of labour) Marksist yakla­şımda emeğin, üretim araçlarının mül­kiyetine sahip olamaması sonucu işçi sınıfının neyin, ne kadar ve nasıl üreti­leceğine karar veremeyerek üretim sü­recinden kopmasıdır.