Emek

(Labour) Belli bir bedel karşılığı üretim sürecinde üretim faktörlerinden biri ola­rak yer alan beden veya beyin gücüdür.