Emek Arz Eğrisi

(Labour supply curve) Belirli bir dö­nemde emek arzını belirleyen diğer faktörler veri iken değişik ücret düzeyleri ile emek süre veya miktar bileşimleri­nin geometrik yeridir.