Emek-Yoğun Teknoloji

(Labour-intensive technology) Diğer üretim faktörlerine, özellikle serma­yeye oranla emek faktörünün daha fazla kullanıldığı üretim teknolojisidir. Üretimde, sermaye yoğun ya da emek yoğun teknolojilerden hangisinin ter­cih edileceği, faktör miktarlarına ve faktör fiyatlarına bağlı bir konudur. Ancak konu ekonominin tümü açı­sından ele alındığında, faktör sayısı ve faktör fiyatları yanında çeşitli sektör­lerin özellikleri ve zaman içindeki de­ğişimi de yapılacak tercihleri etkiler.