Emekli Sandığı

Memur statüsündeki devlet persone­linin sakatlık, ihtiyarlık ve ölüm sigor­talarını karşılamak üzere 1949 yılında kuruluş kanunu kabul edilen 1950 yılın­da faaliyete geçirilen tüzel kişiliğe sa­hip sosyal güvenlik kurumudur. Emekli Sandığı 2006 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altına alınmıştır.