Emeklilik

(Retirement) Kişilerin yasalarca be­lirlenen koşullarda belli bir süre ça­lıştıktan sonra çalışma hayatından çekilmeleri ve geçmiş hizmetleri kar­şılığında, çalışmaksızın belirli bir ay­lık gelire hak kazanmaları durumudur.