Emir

(Order) Müşterilerin borsada menkul kıymet alıp satmak amacıyla borsa üye­lerine yazılı ya da sözlü şekilde yaptık­ları bildirimlerdir.