Emir Bölme

(Order split) Hisse senedi borsalarında girilen emrin, asıl emrin fiyatına eşit veya onun fiyatından daha iyi fi­yatlı yeni emirlere bölünmesidir. Bö­lünen emirlerin toplam miktarının ilk miktara eşit veya daha büyük olması zorunludur.