Emisyon

(Issue, emission) Dolaşıma çıkarmak, ihraç etmek ve yayınlamak anlamına gelir. Bu terim daha çok banknotların ve devlet iç borçlanma senetlerinin pi­yasaya sürülmesi için kullanılır.