Emisyon Hacmi

(Value of banknotes in circulation) TCMB tarafından tedavüle (dolaşıma) çıkarılmış ve tedavülde bulunan bank­notlar ile tedavülden kaldırılmış olma­sına rağmen 10 yıllık zaman aşımı süre­si henüz dolmamış tedavülde bulunan banknotların toplamıdır.