Emisyon Primi

(Premium on issued shares) Ortaklık­ların hisse senetlerini nominal değe­rinin üzerinde bir fiyatla ihraç etme­leri sonucunda satış fiyatı ile nominal değer arasında oluşan farktır. Bu gelir, ortaklıklar için vergiden muaf bir gelir olup bilançolarının pasif bölümünde özkaynak kaleminde yer alır.