Emniyet Stoku

(Buffer stock, safety stock) Bir işletmede üretim ve satış etkinliklerinin aksatıl­maması, normal koşullardaki malzeme veya mal gereksinimleri ile ilgili sipa­rişlerin verilmesi ve karşılanması için gerekli süreler göz önüne alınarak elde bulundurulan stoklardır. Ülke yönetim­leri buğday, akaryakıt ve benzeri temel ihtiyaç maddelerinde de emniyet stoku bulundurur. Bu stoklardaki azalma veya artış bu malların fiyatlarını etkiler.