Emperyalizm

(Imperialism) Bir ülkenin sömürü ama­cıyla diğer bir ülkeyle eşitsiz değişime dayalı ticaret yaparak veya başka yol ve yöntemlerle o ülkeyi siyasi ve ekonomik egemenliği altına alıp yayılmasıdır.